Educació garanteix que a l'aula els llibres de text digitals seran només en català

L'ús d'un llibre digital és tan senzill com engegar un ordinador. Es tracta simplement d'això. Obrir un fitxer on hi haurà el llibre. Quan s'hagi accedit al fitxer, s'obrirà un menú amb diferents opcions o capítols. Un cop obert el capítol que correspon a aquell dia de classe, l'alumne trobarà una explicació. A continuació hi haurà exercicis relacionats, activitats que també s'hi refereixen i finalment un enllaç amb documents, com poden ser un resum de la lliçó, exercicis ja resolts o bé un quadern amb més exercicis. Però el llibre digital no desbanca el paper. De fet, la proposta de Digital Text és híbrida i complementa el llibre digital amb un altre llibre de paper, que s'usa com a manual perquè l'alumne repassi, subratlli i hi faci exercicis. Segons Digital Text, aquesta és la primera empresa que concep el llibre digital en global. O sigui que no només trasllada el paper a la pantalla de l'ordinador, sinó que ja crea el llibre directament en digital. Aquest curs han tingut 9.000 comandes i esperen arribar a les 30.000 pel curs que ve, només en l'ensenyament de secundària.
Educació garanteix que a l'aula els llibres de text digitals seran només en català
Enviat amb el navegador Flock

Cap comentari:

IES Ramon Berenguer IV

IES Ramon Berenguer IV

Identitat Digital

Identidad digital, privacidad y redes sociales en la
adolescencia: riesgos, prevención e intervención