Moodle del Centre

Com a complement als recursos propis d'un projecte 1x1 el centre ha contractat els serveis de hosting i manteniment d'un Moodle de Centre.

Com a complement als recursos propis d'un projecte 1x1 el centre havia contractat els serveis de hosting i manteniment d'un Moodle de Centre. a Docus.

Per al present curs que s'inicia el Moodle del Centre s'allotjarà en els servidors Àgora del Departament d'Ensenyament, en aquesta adreça: http://agora.xtec.cat/iesramonberenguer-amposta/moodle/

Per a consultes sobre aquesta nova plataforma cliqueu aquí i llegir les preguntes sobre Moodle que apareixen.

Des del gener de 2007 es venia utilitzant un Moodle personal hostatjat als serveis informàtics del Departament. Tots els tallers i formacions de Moodle en el centre es feien practicant en aquest. Alguns companys i companyes veniem impartint part del curriculum a través d'aquest espai.

Amb l'arribada del projecte 1x1 i el debat sobre l'ús de continguts digitals a l'aula, i de qui havia de ser l'autoria, la gestió d'aula, l'encàrrec de deures i tasques i la seva gestió, el paper d'un Moodle de Centre, a disposició d'alumnat i professorat, s'ha convertit en una demanda.

És per això que s'ha continuat oferint formació en Moodle i forma part dels objectius estratègics del PAC05 que recentment s'ha renovat.

A més la integració del Moodle en el recursos docents del centre permet,

 • La creació d'un portfolio digital.
 • Compartir materials entre els docents.
 • Emmagatzemar materials digitals dels Departaments Didàctics: treballs de recerca, programacions, PI,...
 • Comunicació entre els pares i mares i els tutors i tutores.
 • Estalvi de paper en fotocòpies i apunts.
 • Seguiment individualitzat de l'alumnat.
 • Lliurar-se de la dependència de les plataformes de les editorials.
 • Accés a bancs de recursos digitals, expressament dissenyats per a l'1x1 o coexistència amb el llibre convencional.
 • Aplicar la metodologia constructivista.
 • Possibilitat de crear un portal web de centre.
 • Accés amb la mateixa clau a Atria i als llibres digitals de la motxilla digital.
 • Eventualment produir continguts digitals propis del centre a mida de les necesitats donant resposta a la diversitat.
 • Millorar la competència digital de la comunitat educativa.

Donat que la quantitat de possibles usuaris del Moodle pot passar del mil.ler, la necessitat de preservar la privacitat i integritat de les dades, i que a més el Departament ha mostrat la seva voluntat de discontinuar el seu servei de manteniment, es va aconsellar contractar el serveis d'una companyia que recollís els criteris recomanats pel Departament:
 • Garantir la privacitat i integritat de les dades.
 • Garantir el servei les 24 hores del dia , 7 dies a la setmana i els 365 dies de l'any.
 • Usar el Moodle d'Àgora i actualitzar a la versió 2.0 tan punt es trobi a punt.
 • Permetre accedir als llibres digitals i a Atria des de la plataforma sense posar cap més clau.
IES Ramon Berenguer IV

IES Ramon Berenguer IV

Identitat Digital

Identidad digital, privacidad y redes sociales en la
adolescencia: riesgos, prevención e intervención