Bloqueig de Pàgines Web

Filtres de Continguts.
Aquests són programes que instal.lats al PC permeten el comtrol del què es fa i es veu a Internet.


Optenet

  • Seleccionar els tipus de continguts a filtrar: violència, racisme, pornografia, construcció d'explosius, sectes, drogues, jocs perillosos...
  • Definir diferents perfils de filtrat.
  • Definir el temps màxim setmanal i diari d'ús d'Internet i franges horàries.
  • Afegir o treure adreces a filtrar segons les preferències personals.
  • Activar o desactivar fàcilment amb una contrasenya.
  • Consultar l'històrc de navegació.
  • Sisteme Operatiu:
  • · Windows 95 / 98 / Milenium.
  • · Windows NT / 2000 / XP.
  •  Versió complerta vàlida per 15 dies.
Naomi:

Si et preocupa el contingut de les pàgines a les quals poden accedir el menors en Internet, no està de més que instal·lis en el PC un filtre com Naomi. Es tracta d'un programa que monitoriza constantment la connexió a Internet a la recerca de continguts inadequats, tancant el navegador web de forma immediata en el cas que els trobi. El seu funcionament queda a més protegit mitjançant contrasenya per a evitar la seva desactivació. Naomi filtra material referent a violència, terrorisme, pornografia, drogues, joc online, etc. utilitzant per a això una llista de filtres i un sistema d'anàlisi heurística i semàntic. És molt fàcil d'usar, no cal configurar-lo, està totalment automatitzat i funciona de forma correcta amb qualsevol navegador. No permet editar ni modificar els filtres que utilitza. GRATUÏT


IES Ramon Berenguer IV

IES Ramon Berenguer IV

Identitat Digital

Identidad digital, privacidad y redes sociales en la
adolescencia: riesgos, prevención e intervención