Avaluació amb rúbriques


El professor Àngel Solans, en el seu bloc ja feia, l'any 2006, una reflexió molt interessant de la tasca d'avaluar amb unes noves eines, les rúbriques.
Com que avaluar és un procés difícil, no està de més aconseguir recursos que ens ho posin una mica més fàcil. Disperses per la xarxa hi ha moltes menes de rúbriques que altres companys i companyes docents han aportat a la comunitat docent.

Fes-te una rúbrica tú mateix.

Rúbriques diverses de la UPC: amb generador de rúbriques.
Rúbriques per avaluar la planificació i la redacció d'un text, per avaluar l'exposició oral i per avaluar la presentació de diapositives de l'exposició oral.
Rúbriques de Carme Barba
Rúbrica d'autoavaluació del treball en grup

Cap comentari:

IES Ramon Berenguer IV

IES Ramon Berenguer IV

Identitat Digital

Identidad digital, privacidad y redes sociales en la
adolescencia: riesgos, prevención e intervención