Normes d'estil per al correu electrònic

Aquest document ofereix una sèrie de recomanacions bàsiques a l'hora d'enviar i rebre correu electrònic. Acceptar aquestes senzilles normes garantirà l'èxit en l'intercanvi de correu electrònic amb la resta d'usuaris d'Internet.

També intenta orientar, conscienciar i coordinar als usuaris i sobretot als responsables del servei de correu electrònic sobre els diversos tipus d'abusos que es produeixen en el servei i que tantes molèsties ocasionen. Problemes com: distribució massiva de correu, ús de canals no autoritzats, continguts il·legals o no desitjats en els missatges, etc.

Cap comentari:

IES Ramon Berenguer IV

IES Ramon Berenguer IV

Identitat Digital

Identidad digital, privacidad y redes sociales en la
adolescencia: riesgos, prevención e intervención